Formación e obradoiros

Dado que a Educación para o Desenvolvemento Sostible é clave no futuro das persoas e o planeta, desenvolvemos plans de formación sobre os ODS adaptados a cada público: grupos profesionais, administracións locais, tecido asociativo e comunidade educativa. Empregamos dinámicas lúdicas e participativas que fomenten a identificación cos valores da sostibilidade e impliquen ás persoas como axentes de cambio social, pegados á realidade da súa contorna.