Principais áreas de actuación

Alinea equal

A igualdade como dereito esencial das persoas, xerando as mesmas oportunidades para o empoderamento e a vida plena.

Alinea job

O emprego como ferramenta esencial para a dignidade humana e a prosperidade social sobre a base de empresas con propósito.

Alinea lab

O futuro constrúese con innovación, economía circular e dixitalización, promovendo oportunidades de negocio no ámbito rural e urbano: turismo sostible, cidades intelixentes, dinamización do patrimonio, industria e enerxía verdes.

Alinea social

O desenvolvemento sostible só se entende cando é inclusivo e non deixa a ninguén atrás. Deseñamos proxectos con claro impacto social en colectivos vulnerables como maiores,  novos, persoas con discapacidade ou  migrantes, entre outros.