Somos

Eva Castro

Socióloga e traballadora social. Vicepresidenta da Red Internacional de Promotores ODS España. Especializada en dirección e xestión de proxectos de impacto social positivo - PMP®. Ampla experiencia nas áreas de emprego, formación e innovación educativa. Axente de igualdade e secretaria da plataforma divulgativa “La Ciencia es femenino”.

Dirección de Proxectos e Operacións

Gemma Castiñeira

Xornalista especializada na Sostibilidade e na Innovación Social. Longa traxectoria en comunicación corporativa de organizacións empresariais, institucións públicas e terceiro sector, facilitando a conexión cos públicos de interese e a consolidación dos proxectos mediante a transparencia e a responsabilidade social.

Planificación Estratéxica e Comunicación